1. כללי

ברוכים הבאים לאתר המופעל ע”י איי טי תה-איכות בע”מ (להלן: “המפעיל”). האתר הינו אתר על רשת האינטרנט והוא מנהל חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט.

1.1. משמעותה של המילה “פעולה” בתקנון זה הינה – כל פעולת רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר.

1.2. הקנייה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי קרא והבין את תקנון האתר וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הנוגעות בהפרת התחייבות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

1.3. המבקש להצטרף למועדון הלקוחות של האתר או לשירותים אחרים המוצעים באתר, נדרש להסכים לתנאים המיוחדים של אותו שירות.

1.4. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

1.5. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

1.6. אספקת המוצרים ו/או השירותים תתבצע על פי הוראות תקנון זה להלן.

1.7. בעצם הקנייה באתר מצהיר הקונה כי קרא והבין את התקנון והסכים אליו (ושהוא מעל גיל 18).

2. הזמנת מוצרים ותשלומים

2.1 המפעיל מציע למכירה מגוון של מוצרים (להלן: “מוצרים”).

2.2. אופן הצגת המוצרים באתר יקבע על ידי המפעיל מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי. יובהר כי תמונות המוצרים המוצגות באתר הן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את המפעיל או מי מטעמו.

2.3 הוספת מוצרים בודדים ו/או חבילות מוצרים תיצור את סל הקניות שהלקוח מבקש לרכוש וזאת מתוך מגוון המוצרים המוצגים באתר.

2.4 סיום ההזמנה, בתום בחירת המוצרים מתוך רשימת המוצרים שבאתר, יבוצע בלחיצה על כפתור “ביצוע הזמנה”. על הלקוח יהיה להזין את הפרטים המבוקשים בתהליך ההזמנה.

2.5 התשלום בגין קנייה באתר יתבצע באמצעות שירות “Paypal”.

2.6 החיוב יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר הלקוח בטופס של “Paypal”, במחיר שמופיע בסמוך למוצרים שהוזמנו, בתוספת הוצאות המשלוח, כמפורט בדף “תשלום”.

2.7 שליחת המוצרים תתבצע רק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי על ביצוע ותקינות העסקה.

2.9 בסיום תהליך ההזמנה והתשלום יקבל הלקוח אישור על הזמנתו וחשבונית לכתובת ה דואר האלקטרוני שניתנה בעת ביצוע ההזמנה.

2.10 האתר יקיים בקרה שוטפת על מלאי המוצרים המוצע למכירה. כאשר המלאי עומד בפני סיום יידע מפעיל האתר את הצרכנים על כך או יעדכן את מספר המוצרים שנותרו במלאי במקום בולט באתר. אם לאחר ביצוע הזמנה התברר כי המוצר אזל, בשל נסיבות חריגות, שלא היו ידועות בעת ההזמנה, תודיע על כך החברה לצרכן תוך יום עסקים ותאפשר לו לבחור ביןן קבלת מוצר חלופי ושווה ערך לבין השבת מלוא הכסף ששולם.

2.11 אם בעת ביצוע ההזמנה מסר הלקוח פרטי זיהוי שגויים, לא יוכל המפעיל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליו. במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים מוטעים שנמסרו, יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. אנא הקפידו למלא פרטים מדויקים ועדכניים. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל”ז – 1977 ו/או בכל דין.

3. מחירים

3.1 מחירי המוצרים שיפורסמו באתר הינם מחירי המוצרים המפורטים ברשימת המוצרים במועד אישור ההזמנה על ידי הלקוח.

3.2 המפעיל יהא רשאי לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם, לפי שיקול דעתו הבלעדי.

3.3 מוצרים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף במועד השלמת הרכישה.

3.4 מחירי המוצרים  בדף המוצר אינם כוללים דמי משלוח, שיתווספו לסכום הרכישה.

3.5 גובה דמי המשלוח מפורט בדף “תשלום”.

3.6 מחירי המוצרים כוללים מס ערך מוסף (מע”מ).

4. מועד אספקה

4.1 זמני המשלוח להם אנו מתחייבים הם עד 5 ימי עסקים (להלן: “מועדי המשלוח”). חישוב מועדי המשלוח יהיה על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א`-ה`, למעט ימי שישי, שבת, ערבי חגים ומועדים. בה בעת, המפעיל עושה כמיטב יכולתו להקדים את זמן המשלוח.

4.2 המוצרים יסופקו באמצעות דואר ישראל לסניף הדואר הקרוב לכתובת שמסרת במהלך תהליך הקנייה.

4.3 מוצרים יישלחו בהתאם לזמן האספקה הנהוג בדואר ישראל ובכפוף לטיב ולתנאי השירות המקובלים בדואר ישראל. יודגש בזאת, כי זמני האספקה של מוצרים באמצעות דואר ישראל אינם ניתנים לבקרה ע”י חברתנו ואינם בשליטתה והלקוח מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה נגד החברה עקב שיבושים באספקה באמצעות דואר ישראל.

4.4 המפעיל לא ישא באחריות כלפי הלקוח בגין כל נזק שייגרם לו בשל איחורים באספקה, תקלות או שיבושים במשלוח, ובלבד שציין על גבי החבילה את השם והכתובת כפי שהופיעו בהזמנה.

4.5 אזור השירות הוא  מדינת ישראל.

5. ביטול עיסקה

5.1 ניתן לבטל רכישת מוצר 14 יום מיום קבלת המוצר. הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות לכתובת itea.israel@gmail.com .

5.2 במקרה של ביטול העסקה יחויב הלקוח בשיעור של 5% אך לא למעלה מ- 100 ש”ח, בהתאם להוראות החוק.

5.3 אם סופק המוצר לקונה, חלה חובת החזרת המוצר אל מחסני הספק – על הלקוח.

5.4 מוסכם כי הלקוח יחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא .

5.5 מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את הנכס, וזאת במידה והנכס נשוא העסקה נשלח זה מכבר.

5.6 לא ניתן להחזיר מוצרים אשר נפתחו, אלא לאחר שהמפעיל נתן לכך את הסכמתו מראש.

6. תנאים נוספים

6.1 הפרטים האישיים שמסר הלקוח ונמסרו בעת ההזמנה, כמו גם פרטי הרכישות שיתבצעו בעתיד, יישמרו במאגר המידע של החברה, החברה לא תעביר את פרטיך האישיים לאף גורם אחר. למרות שעל פי חוק אין הלקוח חייב למסור לנו את פרטיו האישיים, לא נוכל לטפל בהזמנתו אם לא נקבל אותם.

6.2 המפעיל יהא רשאי לשלוח אליך דואר אלקטרוני, לפנות אליך בכתב או בע”פ בכל מידע בדבר מבצעים.

6.3 בכל מקרה אשר בו, מחמת “כח עליון”, נבצר יהא מהמפעיל לנהל את האתר כתיקנו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלו, יהא המפעיל רשאי לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם. בסעיף זה “כוח עליון” משמעו – לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת הטלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.

6.4 המפעיל שומר לעצמו את הזכות לסגור את האתר ואו לבטל מכירה על פי שיקול דעתו באם יתברר לו שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית או נגרם נזק כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית באתר.

7. הזכויות של המפעיל באתר

7.1 הקניין הרוחני ב”איי טי תה-איכות בע”מ”, בכלל זה זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או המדגמים ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגרפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר (“תכולת האתר”), הינם בבעלות מלאה ובלעדית של המפעיל.

7.2 המפעיל שומר על כל זכויותיו וקניינו בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.

7.3 השמות “איי טי תה-איכות בע”מ” ו/או “איי טי” ו/או “iTea” ו/או “ITEA” ו/או “itea” ו/או “Ай-Ти” ושם הדומיין של האתר, לרבות כל סימני המסחר של “איי טי תה-איכות בע”מ” הם בבעלות מלאה ובלעדית של המפעיל, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם.

7.4 כל אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד.

7.5 האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר כמפורט לעיל, אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מהמפעיל.

8. אחריות

8.1. המפעיל אינו אחראי לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: “נזק מכל סוג שהוא”) שייגרם ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת ב”איי טי תה-איכות בע”מ” ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג’ כלשהו, לרבות עניין התשלום באמצעות “pay pal”, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג’ כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד ג’ כלשהו.

8.2 הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או למפעיל ו/או לצד ג’ כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלה טעויות.

8.3 הלקוח פוטר את המפעיל מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.

8.4 המפעיל לא יהא אחראי, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתו, לרבות אך לא רק – מכח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכד’.

8.5 המפעיל לא יהא אחראי, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית ו/או פקסימיליה באשר הם.

8.6 המפעיל לא יהא אחראי לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו, בכל הקשור למוצרים שיירכשו ב”איי טי תה-איכות בע”מ” ואשר צד ג’ שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם למפעיל, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.

8.7 מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא יישא המפעיל בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח.

9. החוק החל ותניית שיפוט

9.1 על ההתקשרות בין הלקוח לבין המפעיל במסגרת “איי טי תה-איכות בע”מ” ובמסגרת האמור בתקנון זה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.

9.2 המפעיל והלקוח מצהירים כי יעשו כמיטב יכולתם על מנת שסכסוך שיתעורר ביניהם, במידה שיתעורר, ייושב בדרכי נעם מחוץ לכותלי בית המשפט וכי במידה שהסכסוך לא ייושב כאמור אזי הוא יידון בבית המשפט בתל אביב-יפו בלבד.