הגַייוואן הוא פריט נפוץ מאוד בסין עצמה, אך כמעט שאינו מוכר במערב. משמעות השם היא ”ספל בעל מכסה”. בדרך כלל משמש הגַייוואן לחליטת התה, אך לעיתים גם שותים מתוכו. מעניין שמרבית הסינים (כלומר, מרבית חובבי התה על הפלנטה שלנו) נוהגים לשתות תה דווקא מגַייוואן – זה גם טעים וגם נוח!